بانوایان


شنبه - 1396/12/05-19:00


محل اجرا : پردیس سینمایی اطلس -سالن شماره 2

اطلاعات نمایش
1
تغییر ساعت و روز نمایش :

محل اجرا :
پردیس سینمایی اطلس -سالن شماره 2
آدرس :
بزرگراه شهید کلانتری، میدان حافظ، کوشش جنوبی، مجتمع تجاری اطلس پردیس سینمایی اطلس


قیمت بلیت: 15 هزار تومان
خرید از مشهدگیشه: 12 هزار تومان

پشتیبانی: 09126886038

نویسنده: مسیحا ابوعلی و مهدی فرشیدی سپهر
کارگردان: مهدی فرشیدی سپهر
مدیر هنری: ابوعلی مدیران تولید: قمر افضل نیا و نسیم وحیدیان کامیاد
کاری از مرکز توانمند سازی کودکان