روز مرگی


پنجشنبه - 1396/12/03-18:00


محل اجرا : تماشاخانه شمایل -

اطلاعات نمایش
1
تغییر ساعت و روز نمایش :

محل اجرا :
تماشاخانه شمایل -
آدرس :
بلوار سناباد - بین سناباد 45 و 47


قیمت اینترنتی: 13 هزار تومان
حضوری: 15 هزار تومان
پشتیبانی: 09126886038
نویسنده: میلاد ظهوریان
کارگردان: احسان نگهبان_میلاد ظهوریان
بازیگران به ترتیب ورود به صحنه:
اتنا شهیدی
احسان نگهبان
مصطفی محمد زاده
میلاد ظهوریان