بانوایان


پنجشنبه - 1396/12/03-19:00


محل اجرا : پردیس سینمایی اطلس

اطلاعات نمایش
1
تغییر ساعت و روز نمایش :

محل اجرا :
پردیس سینمایی اطلس
آدرس :
بزرگراه شهید کلانتری، میدان حافظ، کوشش جنوبی، مجتمع تجاری اطلس، سالن شماره 2


قیمت بلیت: 15 هزار تومان
خرید از مشهدگیشه: 12 هزار تومان

پشتیبانی: 09126886038

نویسنده: مسیحا ابوعلی و مهدی فرشیدی سپهر
کارگردان: مهدی فرشیدی سپهر
مدیر هنری: ابوعلی مدیران تولید: قمر افضل نیا و نسیم وحیدیان کامیاد
کاری از مرکز توانمند سازی کودکان