خوانش آخرین بازی


دوشنبه - 1396/09/27-18:00


محل اجرا : موسسه نقش یاب

اطلاعات نمایش
1
تغییر ساعت و روز نمایش :

محل اجرا :
موسسه نقش یاب
آدرس :
معلم 18 عدل 23 پلاک 203/1


قیمت: 10 هزار تومان * به همراه پذیرایی
پشتیبانی مشهدگیشه: 09126886038
نمایشنامه خوانی : اثر محمود استادمحمد
کارگردان: علی اسماعیل زاده

اکت خوان: محمد حسین ثابت
خوانشگران: حسین شیبانی - علی اسماعیل زاده - حسین امانی - میلاد یعقوبی

موسیقی و طراح پوستر حجت باغانی
روابط عمومی ستاره آشفته
عکاس مینا صابرنژاد
مجری طرح مجتبی زورمند باغبان
مدیر اجرایی بهزاد باوفادوست