بيكران


پنجشنبه - 1396/07/13-18:30


محل اجرا : تماشاخانه اشراق

اطلاعات نمایش
1
تغییر ساعت و روز نمایش :

محل اجرا :
تماشاخانه اشراق
آدرس :
بلوار هاشمیه، بین هاشمیه ۲۰ و ۲۲ - حوزه هنرینويسنده : علي جوانمرد
كارگردان: احمد طاهونچي
بازیگران: علیرضا سوزنچی، محمد تقی نژاد، علی جوانمرد، حسن قصابیان
پشتیبانی مشهدگیشه: 09126886038