جفت هیچ


شنبه - 1396/06/25-10:00


محل اجرا : تماشاخانه خورشید

اطلاعات نمایش
1
تغییر ساعت و روز نمایش :

محل اجرا :
تماشاخانه خورشید
آدرس :
بلوار معلم - بين چهار راه دانش آموز و معلم ٢٨نام کارگردان: محسن مسعودی فر مشخصات اعضای گروه :
نویسنده : افق ایرجی
بازیگران...محمدرضاآسیایی...داریوش نقیب..
.یلدا دهجوریان...احسان اتابکی...
مبینا قاضوی...امیرحسین عسگری.. .
پوستر وبروشور....شیرین شکاری...
طراح لباس...مرضیه متقی نژاد
موسیقی...فرامرزفضلی...امیرکیااسعدی...نویدصمدیه...عیسی ضفر...کیان محمدیان
گریم...سحرکاهانی..
.اجرای دکور...محدثه سلطانی