نمایش های در حال اجرا

جن گیر

17:30 و 20:00
سالن اصلی تئاتر شهر
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

کمدی اجتماعی گوشت قرمز

19:30
پردیس تئاتر مستقل مشهد -
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

کمدی موزیکال رجب به مشهد آمد

20:30
* مرکز همایشهای جام جم
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

روز مرگی

18:00
تماشاخانه شمایل -
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

خوانش آرزوی زبان بسته‌ ها

20:00
سالن دو پردیس تئاتر مستقل مشهد
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

دل سگ

19:00
تماشاخانه خورشید
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

آخرین برگ

17:00
پردیس تئاتر مستقل مشهد
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

همه دوستان من

19:00
سالن دو پردیس تئاتر مستقل مشهد
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

بانوایان

19:00
پردیس سینمایی اطلس -سالن شماره 2
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید
سینما / موسیقی / همایش / جشن شادی

روز مهندسی

18:00
تالار حاتمی
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید
نمایش های گذشته